dch-skaelskoer.dk

Generalforsamling/Vedtægter

Her kan du hente indkaldelser til generalforsamling og klubbens vedtægter.

 

 

Indkaldelse til generalforsamling

Søndag D. 13/1-19 klokken 11.

 

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. beretning af foreningens formand

3.regnskabs aflæggelse fra klubbens kasserer

4.fastsættelse af kontingent, trænings gebyr og indskud

5. indkomne forslag

6. valg af kasserer. Rikke ønsker ikke genvalg.

7.valg af 3 bestyrelses medlemmer. Bla. Signe ønsker ikke genvalg.

8. valg af to suppleanter til bestyrelsen

9. valg af bilags kontrollant

10. valg af bilags kontrollant suppleant

11.eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelses formand senest tre uger før generalforsamling.

 

Vedtægter
Vedtægter for DCH-Skælskør 2010downloads: 1479 | type: pdf | size: 0 kB
DCH-Danmarks Hjemmeside