dch-skaelskoer.dk

Generalforsamling/Vedtægter

Her kan du hente indkaldelser til generalforsamling og klubbens vedtægter.

 

 

Indkaldelse til generalforsamling

 Kære DCH Skælskør  medlemmer


Der indkaldes hermed til generalforsamling .d 19/1-20 klokken 11. i klubhuset.

Dagsorden :

1. valg af dirigent

2. beretning  fra foreningens formand

3.regnskabsaflæggelse fra klubbens kasserer

4.fastsættelse af kontingent, træning s´gebyr og indskud

* Forslag fra bestyrelsen, som kunne træde i kraft i 2021

Januar-dec  1250kr

Maj-dec      1000kr

Aug-dec.    650kr

5. indkomne forslag

6. valg af formand  -  Michael ønsker genvalg.

7.valg af 3 bestyrelses medlemmer.  Mark, cecilie og tommy ønsker ikke genvalg.

- Bestyrelsen peger på  tove Lindberg,  Kirsten Olsen og Erik Damgaard.

8. valg af to suppleanter til bestyrelsen

9. valg af billags kontrolant bestyrelsen

10. valg af billag`s kontrollant suppleant

11.eventuelt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelses formanden senest tre uger før generalforsamling.

 

 

 

VEDTÆGTERdownloads: 69 | type: pdf | size: 145 kB
DCH-Danmarks Hjemmeside